Röntgen ja suukamera

suusalonki tarkistus

Käytössämme on nykyaikainen laitteisto digitaaliseen röntgenkuvantamiseen ja suukuvauksiin.

Digitaalinen kuvantaminen on mahdollistanut entistä nopeammat kuvaukset, pienemmät säteilyannokset ja paremman kuvanlaadun. 

Suukamera on merkittävä uusi väline asiakkaan hammastietoisuuden lisäämisessä. Suukameralla suusta otettujen kuvien avulla potilas näkee, mikä tilanne suussa on ja mitä toimenpiteitä se vaatii. Kuvia voidaan myös tallentaa potilaskohtaisiin tiedostoihin. Tällöin hoitotuloksien seuranta ja vertailu tilanteeseen ennen ja jälkeen toimenpiteen on havainnollista. Asiakas saa selvän käsityksen siitä miten hoito on vaikuttanut ja minkälaisia ratkaisuja on tehty. Pitkäaikaisseurannassa taas on helppo katsoa seuraavan tarkastuskerran yhteydessä, miten hoito on tehonnut tai seurata mahdollisia muutoksia alkutilanteeseen verrattuna esim. limakalvoissa. Suukameralla voidaan myös saada suurennettuja kuvia kohteista, joita paljaalla silmällä olisi mahdotonta havaita. Näin voidaan valita paras mahdollinen hoitoratkaisu kussakin tilanteessa.